MASTER

STUDIME


Klinika UZLLOVA është në dispozicion për të ndihmuar studentët shqiptarë që duan të vazhdojnë studimet mjekësore në Rusi. Ne do të sigurojmë, në bazë të kushteve dhe rregullave për të fituar këtë pervoje studimore ne oftomologjine ruse, të akademisë FILLATOV dhe FJODOROV.

Paraprakisht ju duhet të regjistroheni dhe për të dërguar dokumentet e treguara më poshtë:

  • CV personale
  • Diploma e shkolles se larte
  • Rezultatet përfundimtare të shkollës
  • Aplikimi në Rusi për studime në degën që ju kërkoni
  • Niveli i gjuhën tuaj ruse

Na kontaktoni me dokumentet pasi të jeni regjistruar.

Adresa është klinika.uzllova@yahoo.com drejt departamentit për studime në Russian Notifications për pranimin e shtetasve të huaj në Federatën Ruse në vitin akademik 2017/2018.

Detajet si më poshtë:


1. Ministria e Arsimit e Rusise dhe Agjensia Federale per bashkepunim humanitar nderkombetar “Rossotrudnichestvo” shpallin pranim te nenshtetasve te huaj, te personave pa nenshtetesi dhe te bashkeatdhetareve, qe jetojne jashte shtetit, per studimet ne vitin akademik 2017/2018 per llogari te pales ruse ne institucionet arsimore sipas programeve arsimore te arsimit te mesem profesional, te larte dhe te arsimit profesional suplementar. Shqiperia eshte e perfshire ne listen e vendeve prioritare, nenshtetasit e te cileve kane te drejte per tu studiuar ne Federaten Ruse (FR) per llogari te subvensioneve buxhetore te buxhetit federal rus.

2. Kаndidatit te huaj i jepet e drejta te beje kerkese per vendin e arsimimit te tij te ardhshem me te drejte zgjedhje nga nje deri ne gjashte institucione arsimore (nga nje per cdo qark federal te FR). Ne rast se asnje nga institucionet arsimore te shenuara ne formular, per arsye te ndryshme nuk do te perzgjedhe kandidatin e huaj si student te tij te ardhshem, e drejta per caktimin perfundimtar te vendit te tij te arsimimit kalon tek Ministria e Arsimit e Rusise dhe “Rossotrudnichestvo”.

3. Arsimimi i nenshtetasve te huaj sipas programeve arsimore profesionale kryesore per llogari te subvensioneve buxhetore te buxhetit federal brenda kuotave, realizohet duke u paguar nenshtetasve te huaj te siperpermendur, bursa shteterore akademike dhe duke u dhene ambjentet e banimit ne konvikt njelloj me kushtet, e vendosura per nenshtetasit e Federates Ruse, qe arsimohen per llogari te subvensioneve buxhetore te buxhetit federal.

4. Nenshtetas te huaj (specialiste me arsim te larte) te cilet pranohen si degjues per kryerjen e praktikes sipas programeve te arsimit suplementar profesional (rritje e kualifikimit profesional) nuk perfitojne bursa akademike shteterore, por u jepet strehim pa pagese ne ambjentet banuese ne konviktet e institucioneve arsimore.

Perzgjedhja e nenshetasve te huaj, te rekomanduar per arsimim ne vitin akademik 2017/2018 do te kryhet bashke me institucionet arsimore ruse ne baze te dokumenteve te paraqitura nga nenshtetasit e huaj, si dhe sipas rezultateve te bashkebisedimeve qe mund te zhvillohen.

5. Informacion me te hollesishem, ku perfshihen edhe lista e dokumenteve, shembuj te kerkesave, lista e profesioneve dhe specialiteteve, kerkoni ne web-site-in e:
http://rs.gov.ru/node/43539

VINI RE!
Nuk do te pranohen per shqyrtim dokumentet e kandidateve te huaj, te paperkthyera ne gjuhen ruse, perkthime te panoterizuara, te pakompletuara sipas kerkesave, gjithastu dhe dorezimi i tyre direkt nga nenshtetetasit e huaj ne institucionet arsimore ruse.
Te gjitha dokumentet per studime ne Federaten Ruse duhet te dorezohen per shqyrtim ne Ambasaden e Federates Ruse ne Republiken e Shqiperise ne Degen Konsullore jo me vone se 20 mars i vitit 2018.

Dorezimi i dokumentave dhe kerkesave kryhet falas.


NA KONTAKTONIAdresa

Rr. Qemal Stafa, Pallati 31, Kati III C
Përballë Prokurorisë së Përgjithshme


Email

klinika.uzllova@yahoo.com
info@eye.al


Telefon

0682074039
04 22 52 306


Rreth Nesh:

Klinika e syve “Uzllova” mban këtë emër për nder të oftalmokirurges ruse Taisia Uzllova (Karagjozi) e cila jetoi dhe punoi nga 1954 deri në ditët e fundit të jetës duke i shërbyer me dinjetet dhe në nivel të lartë profesional popullit shqiptar.

Klinika Uzllova © 2018. Developed by iNSmart Code